Bernstadt bei Löbau - Erdachsenbrunnen, 1939 geschaffen von Julius Born, Dresden -
Aufn.: Borsch, Konsum-Fotohaus Cunewalde - Ansichtskarte, 1974